Beskrivelse av prosjektet
Første byggetrinn (Parkbygget) består av 19 selveierleiligheter. 2. byggetrinn (Portalbygget) består av 31 leiligheter. 3. byggetrinn (Vestbygget) består av ca. 42 leiligheter. Totalt ca. 90 leiligheter.

Kontakt

Rolf Elieson

Eiendomsmegler MNEF

99 09 91 07
rolf@sormegleren.no

Rita Ommundsen

Prosjektmegler MNEF

99 09 91 08
rita@sormegleren.no

Anne Sofie K Førde

Salg eiendom

99 47 94 17
annesofie@murisor.no