Området

På historisk grunn

Navnet Kongsgård stammer fra tiden da Norge var i union med Danmark. Da hadde landsherren Palle Rosenkrans sitt hovedsete her, et par hundre meter sør-øst for området som i dag bærer navnet Kongsgård Park.

Kongsgård Park ligger ved Prestebekken og omkranses av Kongsgård allé, Østre Ringvei og Bispegra som går fra Østre Ringvei til Kongsgård Sykehus. Veien Bispegra har fått sitt navn fra gården Bispegra som Theodor og Ida Thorkildsen kjøpte i 1929. Den gang strakte gården seg fra Kongsgård Allé og nordover til dagens Oddemarka Esso. Ei ekre er en gammel betegnelse på ei eng eller et jordstykke. Navnet Bispegra skal dermed bety noe sånt som Biskopens eng. Yngste sønnen til Theodor og Ida – Oddvar, startet gartneri i 1956 og drev dette til hans eldste sønn Roar overtok i år 2000. Han drev gartneriet videre med blomsterproduksjon helt frem til høsten 2016.

I dag står brødrene Roar og Jarle som utbyggere av den gamle familiegården. De vil selv bosette seg i leiligheter her og ønsker å ivareta noen av de beste minner fra egen barndom i prosjektet. Det bygges blant annet fellesstue og drivhus til bruk for beboerne. Nærheten til Prestebekken og dammen med vakende ørret og et yrende fugleliv bevares. Selv den store og vakre blodbøka som Oddvar plantet i 1948 bevares. I

Kongsgård Park skal beboerne få oppleve kvaliteter ved å bo på landet – tilnærmet midt i byen.

Denne dammen ligger helt inntil bebyggelsen som utgjør første byggetrinn. Her kan du hvile blikket på det rike fuglelivet og ørreten som vaker.

Kontakt

Rolf Elieson

Eiendomsmegler MNEF

99 09 91 07
rolf@sormegleren.no

Rita Ommundsen

Prosjektmegler MNEF

99 09 91 08
rita@sormegleren.no

Anne Sofie K Førde

Salg eiendom

99 47 94 17
annesofie@murisor.no